Oude tijden herleven:

Veel inwoners van Kootstertille herinneren zich vast nog wel de gezellige Koninginnedag feest avond in het oude Tillehûs, deze werd druk bezocht er werd gedanst, contacten gelegd kortom het was altijd beregezellig.

Dit jaar gaan we op herhaling op zaterdag 29 april hopen wij velen van u te ontmoeten op de

 

 Koningsdag afterparty”             

Met medewerking van de Fryske band Fegebart

Tillehus Fegebart

Fegebart spilet in jûn fol mei eigen wurk en in set fan swingende rockmuzyk fan doe oant no.

Fegebart makket mei har eigen Fryske ferskes in bysûndere mjuks fan alternative pop, rock en folk. Yn 2021 komme se yn ‘e finale fan it Frysk sjongfestival Liet mei it nûmer ‘Tseard Deadogger’. In jier letter steane se op  Aaipop en ein 2022 ferskynt harren earste EP It Reint Hjir Binken. De earste single ‘Heitelân’ komt fuort mei stip yn ‘e Fryske top-100 fan Omrop Fryslân.

Neist eigen wurk spilet Fegebart de jûne fol mei wurk fan oaren. Enerzjike rockmuzyk troch de jierrren hinne, fan Elvis, de Stones, The Kinks, Creedence Clearwater Revival, The Doors, Iggy Pop Michael Jackson, Blur en noch folle mear.

It kin alle kanten út. De hiele skiednis fan de rock wurdt op hiel eigen wize troch inoar smiten, mei grut entûsjasme en in soad wille. Der kinst net by stilstean bliuwe. Fernim it sels mar, op 29 april. 

Wilt u/ jij hierbij aanwezig zijn op donderdag 9 april start de voorverkoop van kaarten á €5,-  van 19.00 tot 21.00 uur in het Tillehûs.                                 Later via de mail stichting@tillehus.frl  of op 29 april aan de zaal maar vol is vol dus bestel tijdig.